เที่ยวสวนผึ้ง

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

โป่งยุบ

โป่งยุบ คือ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งหาชมได้ไม่มากนัก  "โป่งยุบ"   คือสภาพของแผ่นดินซึ่งเกิดการยุบตัวลงไปมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเคย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ซึ่งเกิดจากการปั้นแต่งของธรรมชาติที่น้ำใต้ดินกัดเซาะดินเป็นเวลานานเป็นร้อยปี ทำให้ดินยุบตัวลงมาอัดกันแน่นเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน้ำใต้ดินที่กัดเซาะ บางบริเวณจะคล้ายกำแพงเมืองสูงล้อมรอบ ดูยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ในยุคโรมัน บางบริเวณจะเหมือนช่องถ้ำให้มุดลงไป หรือบางครั้งเป็นหลุมลึกขนาดพอดีตัว บางส่วนมีความซับซ้อนหลายชั้นเหมือนกับเดินอยู่ในเขาวงกตดูแปลกตา และไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสร้างได้ขนาดนี้ ส่วนที่สูงและลึกที่สุดของโป่งยุบประมาณ 3-5 เมตรบางช่วงของหน้าผามีลักษณะเป็นรอยริ้วคล้ายผ้าม่านและเสาดินมีความสวยงาม และคล้ายคลึงกันกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่และฮ่อมจ่อมที่จังหวัดน่าน และการยุบตัวดังกล่าวยังคงปรากฏให้ เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบริเวณซึ่งเป็นทุ่งนา สลับกับป่าละเมาะ มีผู้ขนานนามสถานที่ซึ่งดูงดงามแปลกตานี้ว่าแคนยอนโดยลักษณะทั่วไปแล้วคล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า นอกเหนือจากความน่าสนใจในแง่ของธรณีวิทยาแล้วโป่งยุบยังมีความสวยงามอันเกิดจากการกัดเซาะของสายฝนและทางน้ำ มีทั้งที่เป็นลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งแต่ 1-6 เมตร และเสาดินซึ่งมีลวดลาย ตะปุ่มตะป่ำปรากฏสภาพแผ่นดินยุบมากบ้างน้อยบ้างอยู่โดยทั่วไป ผู้เฒ่าผู่แก่เล่าว่าเดิมพื้นที่แถบนี้เคยเป็นไร่นามาก่อน และมีความเชื่อกันว่าเป็นบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นถิ่นที่อยู่ของพญานาค จึงห้ามมิให้เด็ก ๆไปวิ่งเล่นใน บริเวณนั้น

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชมคันละ 30-50 บาท 
หากมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1256 2550