เที่ยวสวนผึ้ง

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

แก่งส้มแมว

ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) หรือ แก่งส้มแมว อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ตะนาวศรี อยู่ห่างจาก  สภ.อ.สวนผึ้ง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 26 กม. กลางลำน้ำภาชี อยู่ในบริเวณสวนป่าสิริกิติ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม "แก่งส้มแมว" ลักษณะมีแก่งหินมีน้ำไหลผ่าน   มีป่าเบญจพรรณ   ซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชี มีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน เป็นสถานที่น่าพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว 

การติดต่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี สำนักงานป่าไม้จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000